Procházet zdrojové kódy

update sdcc

master
Yorick van Pelt před 1 rokem
rodič
revize
217dc375d1
Podepsáno: yorick <yorick@yorickvanpelt.nl> ID GPG klíče: D8D3CC6D951384DE
1 změnil soubory, kde provedl 4 přidání a 4 odebrání
  1. +4
    -4
      src/sdcc.nix

+ 4
- 4
src/sdcc.nix Zobrazit soubor

@@ -1,19 +1,19 @@
{ stdenv, fetchurl, bison, flex, boost, texinfo, autoconf, gputils ? null, disabled ? [] }:
{ stdenv, fetchurl, bison, flex, boost, texinfo, autoconf, zlib, gputils ? null, disabled ? [] }:
let
allDisabled = (if gputils == null then [ "pic14" "pic16" ] else []) ++ disabled;
# choices: mcs51 z80 z180 r2k r3ka gbz80 tlcs90 ds390 ds400 pic14 pic16 hc08 s08 stm8
inherit (stdenv) lib;
in
stdenv.mkDerivation rec {
version = "3.7.0";
version = "3.8.0";
name = "sdcc-${version}";

src = fetchurl {
url = "mirror://sourceforge/sdcc/sdcc-src-${version}.tar.bz2";
sha256 = "13llvx0j3v5qa7qd4fh7nix4j3alpd3ccprxvx163c4q8q4lfkc5";
sha256 = "08dvvdxd99hb50wvs8m986v3scfj1rdjw18js7pk5n3vxf6nccdk";
};

buildInputs = [ bison flex boost texinfo gputils autoconf ];
buildInputs = [ bison flex boost texinfo gputils autoconf zlib ];

configureFlags = ''
${lib.concatMapStringsSep " " (f: "--disable-${f}-port") allDisabled}


Načítá se…
Zrušit
Uložit