Procházet zdrojové kódy

Start gpg agent with systemd-user

master
Yorick van Pelt před 2 roky
rodič
revize
89815b8981
Podepsáno: yorick <yorick@yorickvanpelt.nl> ID GPG klíče: D8D3CC6D951384DE
1 změnil soubory, kde provedl 6 přidání a 5 odebrání
  1. +6
    -5
      roles/workstation.nix

+ 6
- 5
roles/workstation.nix Zobrazit soubor

@@ -18,11 +18,12 @@
drivers = [ pkgs.gutenprint ];
};
environment.systemPackages = [pkgs.ghostscript pkgs.yubikey-manager];
services.xserver.displayManager.sessionCommands = ''
gpg-connect-agent /bye
unset SSH_AGENT_PID
export SSH_AUTH_SOCK="''${XDG_RUNTIME_DIR}/gnupg/S.gpg-agent.ssh"
'';
nix.gc.automatic = pkgs.lib.mkOverride 30 false;
#services.xserver.displayManager.sessionCommands = ''
# gpg-connect-agent /bye
# unset SSH_AGENT_PID
# export SSH_AUTH_SOCK="''${XDG_RUNTIME_DIR}/gnupg/S.gpg-agent.ssh"
#'';
virtualisation.virtualbox.host.enable = true;
yorick.support32bit = true;
nix.gc.automatic = pkgs.lib.mkOverride 30 false;


Načítá se…
Zrušit
Uložit