Переглянути джерело

un-hardcode physical path

master
Yorick van Pelt 1 рік тому
джерело
коміт
7278e87bc1
1 змінених файлів з 1 додано та 1 видалено
  1. 1
    1
      physical/xps9360.nix

+ 1
- 1
physical/xps9360.nix Переглянути файл

@@ -2,7 +2,7 @@
{
imports = [
<nixpkgs/nixos/modules/installer/scan/not-detected.nix>
<yori-nix/physical>
./.
];
hardware.yorick = { cpu = "intel"; gpu = "intel"; laptop = true; };


Завантаження…
Відмінити
Зберегти