Преглед изворни кода

un-hardcode physical path

master
Yorick van Pelt пре 2 година
родитељ
комит
7278e87bc1
1 измењених фајлова са 1 додато и 1 уклоњено
  1. +1
    -1
      physical/xps9360.nix

+ 1
- 1
physical/xps9360.nix Прегледај датотеку

@@ -2,7 +2,7 @@
{
imports = [
<nixpkgs/nixos/modules/installer/scan/not-detected.nix>
<yori-nix/physical>
./.
];
hardware.yorick = { cpu = "intel"; gpu = "intel"; laptop = true; };Loading…
Откажи
Сачувај