Przeglądaj źródła

un-hardcode physical path

master
Yorick van Pelt 2 lat temu
rodzic
commit
7278e87bc1
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      physical/xps9360.nix

+ 1
- 1
physical/xps9360.nix Wyświetl plik

@@ -2,7 +2,7 @@
{
imports = [
<nixpkgs/nixos/modules/installer/scan/not-detected.nix>
<yori-nix/physical>
./.
];
hardware.yorick = { cpu = "intel"; gpu = "intel"; laptop = true; };Ładowanie…
Anuluj
Zapisz