Procházet zdrojové kódy

un-hardcode physical path

master
Yorick van Pelt před 2 roky
rodič
revize
7278e87bc1
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      physical/xps9360.nix

+ 1
- 1
physical/xps9360.nix Zobrazit soubor

@@ -2,7 +2,7 @@
{
imports = [
<nixpkgs/nixos/modules/installer/scan/not-detected.nix>
<yori-nix/physical>
./.
];
hardware.yorick = { cpu = "intel"; gpu = "intel"; laptop = true; };Načítá se…
Zrušit
Uložit