Yorick van Pelt преди 2 години
родител
ревизия
717ad7eea6
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +4
    -0
      roles/workstation.nix

+ 4
- 0
roles/workstation.nix Целия файл

@@ -26,4 +26,8 @@
virtualisation.virtualbox.host.enable = true;
yorick.support32bit = true;
nix.gc.automatic = pkgs.lib.mkOverride 30 false;
# yubikey
hardware.u2f.enable = true;
services.pcscd.enable = true;
environment.systemPackages = [pkgs.yubikey-manager];
}

Loading…
Отказ
Запис