Bladeren bron

add lumi cache example

master
Yorick van Pelt 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
2cadffe730
Getekend door: yorick <yorick@yorickvanpelt.nl> GPG sleutel-ID: D8D3CC6D951384DE
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 7 en 0 verwijderingen
  1. +7
    -0
      roles/workstation.nix

+ 7
- 0
roles/workstation.nix Bestand weergeven

@@ -1,4 +1,11 @@
{ config, lib, pkgs, ... }:
let
nixnetrc = pkgs.writeText "netrc" ''
machine cache.lumi.guide
login lumi
password aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa=
'';
in
{
imports = [
<yori-nix/roles/graphical.nix>


Laden…
Annuleren
Opslaan