Pārlūkot izejas kodu

add lumi cache example

master
Yorick van Pelt pirms 1 gada
vecāks
revīzija
2cadffe730
Parakstījis: yorick <yorick@yorickvanpelt.nl> GPG atslēgas ID: D8D3CC6D951384DE
1 mainītis faili ar 7 papildinājumiem un 0 dzēšanām
  1. +7
    -0
      roles/workstation.nix

+ 7
- 0
roles/workstation.nix Parādīt failu

@@ -1,4 +1,11 @@
{ config, lib, pkgs, ... }:
let
nixnetrc = pkgs.writeText "netrc" ''
machine cache.lumi.guide
login lumi
password aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa=
'';
in
{
imports = [
<yori-nix/roles/graphical.nix>


Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt