Yorick van Pelt преди 2 години
родител
ревизия
40075aed14
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .gitignore

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -1,3 +1,4 @@
result
*~
/mutt/.mutt/hcache-lock
/emacs/emacs.el

Loading…
Отказ
Запис